Skills 2 - trang 33 Unit 9 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp các bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 33 Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bình chọn:
4.4 trên 1082 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài