Getting Started - trang 6 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết có trong phần Getting Started - trang 6 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

GETTING STARTED

Bài 1

Video hướng dẫn giải

a

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

a

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

a

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

a

 

Từ vựng

Video hướng dẫn giải

a

 

Bình chọn:
4.4 trên 1264 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài