Tiếng Anh lớp 6 Mới

Unit 7: Television

Getting Started - trang 6 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
4.2 trên 749 phiếu

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết có trong phần Getting Started - trang 6 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:


Tạm dịch:

Hùng: Mình sẽ xem chương trình truyền hình yêu thích của mình - Laughing Out Loud!

Phong: Nó là cái gì?

Hùng: Nó là một chương trình có nhiều clip vui nhộn.

Phong: Nó được chiếu trên kênh nào?

Hùng: VTV3 và sau đó mình sẽ xem chương trình Mr. Bean.

Phong: Đó là một người đàn ông vui nhộn đấy.

Hùng: Đúng thế. Đến và xem với mình nhé.

Phong: Ồ không. Mình không thích Mr. Bean. Ông ấy thật kỳ lạ.

Hùng: Vậy chúng ta có thể xem Tom và Jerry được không?

Phong: Ồ, phim hoạt hình à? Mình thích nó!

Hùng: Ai lại không thích? Mình thích chú chuột nhỏ thông minh, Jerry. Nó thật tuyệt.

Phong: Nhưng Tom thì cũng vui nhộn. Ngu ngốc nhưng vui nhộn.

Hùng: Đúng thế. Cậu đưa giúp mình tờ báo trên bàn được không?

Phong: Được. Cậu muốn kiểm tra chương trình truyền hình à?

Hùng: Đúng. Xem này...

a. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc bài đàm thoại lần nữa và trả lời những câu hỏi sau)

1. What is Hung favourite TV programme?

Hướng dẫn giải: Laughing out Loud!

Tạm dịch: 

Chương trình truyền hinh yêu thích của Hùng là gì?

Laughing out Loud!

2. What channel is Laughing Out Loud on?

Hướng dẫn giải: It’s on VTV3 channel.

Tạm dịch: 

Laughing out Loud chiếu trên kênh nào?

Nó chiếu trên kênh VTV3.

3. Are Laughing Out Loud and Mr Bean on at the same time?

Hướng dẫn giải: No, they aren’t. 

Tạm dịch: 

Laughing out Loud và Mr Bean chiếu cùng lúc phải không?

Không.

4. Why doesn't Phong like Mr Bean?

Hướng dẫn giải: Because he is awful. 

Tạm dịch: 

Tại sao Phong không thích Mr. Bean?

Bởi vì ông ấy kỳ lạ.

5. What does Phong say about Tom?

Hướng dẫn giải: He says Tom’s stupid but funny.

Tạm dịch: 

Phong nói gì về Tom?

Cậu ấy nói Tom ngốc nhưng vui nhộn.

b. Find the adjectives describing each character in the conversation and write them here.

(Tìm những tính từ miêu tả mỗi tính cách trong bài đàm thoại và viết chúng ra đây.)

1. Mr Bean: 

Hướng dẫn giải: Mr Bean: funny , awful 

Tạm dịch: Mr Bean: vui nhộn, kỳ lạ

2. Tom: 

Hướng dẫn giải: Tom: stupid , funny 

Tạm dịch: Tom: ngốc, vui nhộn

3. Jerry: 

Hướng dẫn giải: Jerry: intelligent 

Tạm dịch: Jerry: thông minh

c. Which adjective(s) below can you use to describe a TV programme you have watched? What programme is it?

(Em có thể sử dụng tính từ nào bên dưới để miêu tả một chương trình truyền hình em đã xem? Chương trình đó là gì?)

 

Hướng dẫn giải:  

I can use all of the adjectives above to describe my favourite programme. 

It is cartoons. 

Tạm dịch:

vui nhộn

phổ biến

dài

hay

mang tính giáo dục

mang tính lịch sử

nghiêm trọng

nhàm chán

tính giải trí

trực tiếp

Tôi có thể dùng tất cả những tính từ trên để mô tả chương trình yêu thích của mình.

Đó là hoạt hình. 

Bài 2

Task 2. Put the correct word in the box under each picture.

(Đặt từ đứng vào trong khung bên dưới mỗi bức tranh.)

Hướng dẫn giải:

1. national television 

Tạm dịch: đài truyền hình quốc gia

2. news programme 

Tạm dịch: chương trình tin tức

3. local television

Tạm dịch: đài truyền hình địa phương

4. comedy 

Tạm dịch: hài kịch

5. game show 

Tạm dịch: chương trình trò chơi

6. animal programme 

Tạm dịch: chương trình động vật

Bài 3

Task 3. Use suitable words to complete the sentences.

(Sử dụng những từ thích hợp để hoàn thành các câu sau.)

Hướng dẫn giải:

1. national   

Tạm dịch: PTQ không phải là đài truyền hình quốc gia. Nó là của địa phương.              

2. comedy

Tạm dịch:  Tôi thích những chương trình hài kịch. Chúng làm tôi cười.  

3. channels

Tạm dịch: Chương trình tin tức trên truyền hình phổ biến nhất ở Việt Nam là kênh VTV1 và VTV3.

4. competition  

Tạm dịch:  Trong một cuộc thi bạn có thể thấy cách mọi người cạnh tranh nhau.

5. Cartoons    

Tạm dịch: Những phim hoạt hình thường sử dụng con vật là nhân vật chính.

6. educational

Tạm dịch: Một chương trình mang tính giáo dục luôn luôn có thể dạy trẻ em điều gì đó.

Bài 4

Task 4. Work in groups. (Làm việc theo nhóm.)

Write down two things you like about television and two things you don't like about it.Talk to others in your group and see how many people share your ideas.

(Viết ra 2 điều mà em thích về truyền hình và hai điều em không thích về nó. Nói cho những người khác trong nhóm và xem bao nhiêu người cùng chia sẻ ý kiến của em.)

Hướng dẫn giải:

Like:

1. educational 

2. interesting 

Dislike:

1. It’s not good for eyes if you watch so long 

2.   Some programmes are boring 

Tạm dịch:

Thích:

1. mang tính giáo dục

2. thú vị

Không thích:

1. Không tốt cho mắt nếu bạn xem lâu

2. Vài chương trình thì chán 

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Closer Look 1 -  trang 8 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới Closer Look 1 - trang 8 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 1 - trang 8 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Closer Look 2 - trang 9 Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 Mới Closer Look 2 - trang 9 Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 Mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 2 - trang 9 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Communication - trang 11 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới Communication - trang 11 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Communication - trang 11 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 1 - trang 12 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 1 - trang 12 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 1 - trang 12 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 1 - trang 64 Unit 6 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 1 - trang 64 Unit 6 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết trong phần Skills 1 - trang 64 Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Communication - trang 63 Unit 6 SGK tiếng Anh 6 mới Communication - trang 63 Unit 6 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Communication - trang 63 Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 2 - trang 65 Unit 6 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 2 - trang 65 Unit 6 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp những bài tập và lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 65 Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Language - trang 68 Review 2 (Units 4 - 5 - 6) SGK tiếng Anh 6 mới Language - trang 68 Review 2 (Units 4 - 5 - 6) SGK tiếng Anh 6 mới

Vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để làm bài tập phần Language (Ngôn ngữ) - trang 68 Review 2 (Units 4 - 5 - 6) SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng