Câu điều kiện loại I Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới


Tổng hợp ngữ pháp Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới

Conditional sentences - type 1 (Câu điều kiện — loại 1)

Loại câu điều kiện này diễn tả điều kiện có thể hoặc không thể thực hiện trong hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc của câu điều kiện loại 1:

If - clause (Mệnh đề if)

Main clause (Mệnh đề chính)

If + S + V (simple present)

s + will/won’t + V (bare infinitive)

 
Thì hiện tại được dùng trong mệnh đề if.

Thì tương lai được dùng trong mệnh đề chính.

Ex: If I have the money, I will buy a big house.

Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua một căn nhà lớn.

I will be late for work if you don’t drive faster.

Tôi sẽ bị trễ làm nếu bạn không lái xe nhanh lên. 

If you want to pass the exam, you must study harder.

Nếu bạn muốn thi đỗ, bạn phải học hành chăm chỉ hơn.

Lưu ý: Thì hiện tại đơn có thể được dùng ở mệnh đề chính để diễn tả một điều kiện luôn luôn đúng.  

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.1 trên 155 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài