Communication - trang 53 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới


The 3Rs Club in your school is doing a survey on how 'green' the students are. Help them answer the following questions.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

COMMUNICATION

Bài 1

Task 1. The 3Rs Club in your school is doing a survey on how 'green' the students are. Help them answer the following questions.

(Câu lạc bộ 3R trong trường em đang làm khảo sát về việc các học sinh sống “xanh” như thế nào. Giúp họ trả lời các câu hỏi sau.)

3Rs Club

SURVEY

How 'Green' Are You?

Answer the questions by choosing A, B, or C.

1. If you find a beautiful old glass, you will... .

A. throw it away because you don't need it

B. decorate it to make a flower vase

C. use it to keep pencils in

2. If you have a sheet of paper how often will you write on both sides?

A. Sometimes.

B. Never

C. Always.

3. When you finish a can of cola, you will... .

A. throw it on the road

B. put it in the recycling bin

C. throw it in the nearest bin

4. If you bring your lunch to school, you will... .

A. take food wrapped in a lot of packaging.

B. put the food in a reusable box

C. wrap the food in a plastic bag

5. If you have a lot of old clothes, how often will you give them to those in need?

A. Sometimes.

B. Never.

C. Always.

6. If it is hot in your room, you will... .

A. open the fridge and stand in front of it

B. go outside and enjoy the breeze

C. turn on both the fan and the air conditioner

7. When you go out of the bedroom, you will... .

A. turn off your computer and all the lights

B. turn off the lights

C. leave the computer and the lights on

8. If you are invited to a birthday party one kilometre from your house, you will... .

A. walk there

B. ask your parent to drive you there

C. cycle there

Now compare your answers with those on page 57 and count the points.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

1. Nếu bạn tìm thấy một ly cũ xinh đẹp, bạn sẽ ...

A. vứt nó đi vì bạn không cần nó.

B. trang trí nó để làm cho một bình hoa.

C. sử dụng nó để để bút.

2. Nếu bạn có một tờ giấy bao lâu bạn sẽ viết trên cả hai mặt?

A. Thỉnh thoảng.

B. Không bao giờ.

C. Luôn luôn.

3. Khi bạn uống hết một lon cola, bạn sẽ ...

A. ném nó trên đường.

B. đặt nó vào thùng tái chế.

C. ném nó vào thùng gần nhất.

4. Nếu bạn mang bữa trưa đến trường, bạn sẽ ....

A. lấy thức ăn bọc trong rất nhiều bao bì.

B. đặt thức ăn vào hộp tái sử dụng.

C. bọc thức ăn vào túi nhựa.

5. Nếu bạn có nhiều quần áo cũ, bạn sẽ cho họ những người có nhu cầu bao lâu một lần?

A. Đôi khi.

B. Không bao giờ.

C. Luôn luôn.

6. Nếu trong phòng của bạn nóng, bạn sẽ ...

A. mở tủ lạnh và đứng trước nó.

B. đi ra ngoài và tận hưởng làn gió.

C. bật cả quạt và máy điều hòa.

7. Khi bạn ra khỏi phòng ngủ, bạn sẽ ...

A. tắt máy tính của bạn và tất cả các đèn.

B. tắt đèn.

C. để máy tính và đèn sáng.

8. Nếu bạn được mời đến một bữa tiệc sinh nhật cách nhà bạn một cây số, bạn sẽ ...

A. đi bộ tới đó.

B. yêu cầu cha mẹ của bạn lái xe chở bạn đến đó.

C. đạp xe tới đó.

Bây giờ so sánh câu trả lời của em với câu trả lời ở trang 57 và tính điểm. 

Bài 2

Task 2. Interview a classmate. Compare his/her answers with yours. How many different answers have you got?

Report your classmate's answers to the class.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Phỏng vấn một bạn học. So sánh câu trả lời của cô ấy/cậu ấy với câu trả lời của em. Em có bao nhiêu câu trả lời khác?

Báo cáo câu trả lời của bạn học cho lớp.

Bài 3

Task 3. Work in groups. Think of two more questions to add to the survey.

Share your group's questions with the class. Vote for the best questions.

(Làm việc theo nhóm. Nghĩ ra hơn hai câu hỏi để bổ sung cho bài khảo sát.

Chia sẻ câu hỏi của nhóm với lớp. Bỏ phiếu cho câu hỏi hay nhất)

Lời giải chi tiết:

If someone throw rubbish on the road, you will... .

A. collect the rubbish

B. do nothing

C. tell someone else about it

Tạm dịch:

Nếu ai đó vứt rác trên đường, bạn sẽ ... .

A. thu gom rác

B. không làm gì cả

C. nói với người khác về nó

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 629 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài