Communication - trang 53 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới


The 3Rs Club in your school is doing a survey on how 'green' the students are. Help them answer the following questions.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4


Bình chọn:
4.3 trên 687 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài