Getting Started - trang 58 Unit 12 SGK Tiếng Anh 6 mới


Read the conversation again. Answer the following questions.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5


Bình chọn:
4.4 trên 765 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài