Language - trang 68 Review 4 (Units 10 - 11 - 12) SGK tiếng Anh 6 mới


Circle the word with the different underlined sound. Listen, check and repeat the words.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1
 

Lời giải chi tiết:

 
 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 3

3

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4

 

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5

 

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bình chọn:
3.9 trên 370 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài