Getting Started - trang 26 Unit 9 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Getting Started - trang 26 Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

GETTING STARTED

Bài 1

Task 1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

 

What nice photos!

Mai: What nice photos! Have you been to all these places?

Tom: Yes, I've been to most of them. This is Rio de

Janeiro. It's an exciting city, but sometimes it's very hot.

Mai: Is the weather there hotter than in Sydney?

Tom: Oh yes! Sydney isn't so hot. I've been to the beaches there many times with my family. They're the cleanest and the most beautiful in the world!

Mai: Is this London? What bad weather!

Tom: Yes, we've been there twice. Can you see Big Ben? There are also modern buildings, like this egg-shaped building...

Mai: And this must be Times Square in New York.

Tom: Yes! I've never been there. This photo is from my brother. It looks great, doesn't it?

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Mai: Những bức hình thật đẹp! Bạn đã từng đến những nơi này chưa?

Tom: Rồi, mình từng đến hầu hết những nơi đó. Đây là Rio de Janeiro. Nó là một thành phố thú vị nhưng đôi khi rất nóng.

Mai: Thời tiết ở đó nóng hơn ở Sydney không?

Tom: Nóng hơn! Sydney không quá nóng. Mình từng đến bãi biển ở đó nhiều lần cùng gia đình. Chúng là thành phố sạch và đẹp nhất trên thế giới.

Mai: Đây là London phải không? Thời tiết tệ nhỉ!

Tom: Vâng, chúng mình từng đến đó hai lần. Bạn có thấy tháp Big Bang không? Cũng có những tòa nhà hiện đại, như tòa nhà hình quả trứng...

Mai: Và đây chắc là Quảng trường Thời Đại ở New York.

Tom: Đúng thế! Mình chưa bao giờ đến đó. Bức ảnh này là anh trai mình gửi. Nó trông thật tuyệt phải không nào?

Bài 2

Task 2. Read the conversation again. Then tick True or False.

(Đọc bài đàm thoại lại lần nữa. Sau đó viết T nếu đúng, viết F nếu sai trong các câu sau.)

 

T

F

1. Tom and Mai are reading a book.

 

 

2. Tom has been to all four cities.

 

 

3. Tom has been to Sydney many times.

 

 

4. All the buildings in London are old.

 

 

5. Tom has taken many photos of Times Square.

 

 

Lời giải chi tiết:

1. F

=> They are looking at the photos on the computer.

2. F

=> Tom has been to most of the cities.

3. T

4. F

=> There are modern buildings in London as well.

5. F

=> Tom has never been to New York. The photo is from his brother.

Tạm dịch: 

1. Tom và Mai đang đọc một quyển sách.

=> Họ đang nhìn hình trên máy vi tính.

2. Tom đã từng đến tất cả 4 thành phố. 

=> Tom đã dến hầu hết các thành phố.

3. Tom từng đến Sydney nhiều lần.

4. Tất cả các tòa nhà ở London đều cũ. 

=> Cũng có nhiều tòa nhà hiện dại ở London.

5. Tom đã chụp nhiều hình về Quảng trường Thời Đại. 

=> Tom chưa bao giờ đến New York. Bức ảnh là của anh trai cậu ấy.

Bài 3

Task 3. Name the continents

(Gọi tên những lục địa.)

Lời giải chi tiết:

1. Asia: châu Á         

2. Europe: châu Âu 

3. Africa: châu Phi                                

4. North America: Bắc Mỹ 

5. South America: Nam Mỹ                     

6. Australia: Úc 

7. Antarctic: Nam Cực

Bài 4

Task 4. Match the words in the blue box to the names of the places in the yellow box.

(Nối những từ trong khung màu xanh với tên của các nơi cho phù hợp.) 

 

continent

country

city

capital

place of interest

1. Ha Noi

 

 

 

 

 

2. Nha Trang

 

 

 

 

 

3. Asia

 

 

 

 

 

4. Sweden

 

 

 

 

 

5. Ben Thanh Market

 

 

 

 

 

6. the Lourve

 

 

 

 

 

7. Armsterdam

 

 

 

 

 

8. Africa

 

 

 

 

 

9. the USA

 

 

 

 

 

10. Liverpool

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

a. continent : Asia , Africa

(lục địa: châu Á, châu Phi)

b. country: Sweden , the USA

(quốc gia: Thụy Điển, Mỹ)

c. cities: Nha Trang, Liverpool, Ha Noi, Amsterdam)

(thành phố: Nha Trang, Liverpool, Ha Noi, Amsterdam)

d. capital : Ha Noi, Amsterdam

(thủ đô: Ha Noi, Amsterdam)

e. place of interest : Ben Thanh Market , the Louvre

(nơi thú vị: chợ Bến Thành, bảo tàng Louvre)

Bài 5

Task5. Game: Around the world

(Trò chơi: vòng quanh thế giới)

In groups of four, choose a country and ask your friends the questions below (and any others you can think of)

- Which continent is it in?

- What is its capital?

- What are its major cities?

- What is it famous for?

The person who has the most correct answers is the winner.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Trong nhóm gồm 4 người, chọn một quốc gia và hỏi bạn bè của em những câu hỏi bên dưới (và bất kỳ những câu hỏi nào khác mà em có thể nghĩ đến).

- Nó thuộc châu lục nào?

- Thủ đô của nó là gì?

- Các thành phố lớn của nó là gì?

- Nó nổi tiếng về cái gì?

Người có nhiều câu trả lời đúng nhất là người chiến thắng.

Lời giải chi tiết:

Korea

-       It’s in Asia continent 

-       Its capital is Seoul. 

-       They are Busan, Yongi-Kongju... 

-       It’s famous for beautiful landscape, fashion, music, drama... 

Tạm dịch:

Hàn Quốc:

-       Nó thuộc lục địa nào?

Nó thuộc lục địa châu Á.

-       Thủ đô của nó là gì? 

Thủ đô của nó là Seoul.

-       Những thành phố chính của nó?

Chúng là thành phố Busan, Yongi- Kongju,..

-       Nó nổi tiếng về gì?

Nó nổi tiếng về phong cảnh đẹp, thời trang, âm nhạc, phim ảnh... 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 1094 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài