Tiếng Anh lớp 6 Mới Unit 4: My neighbourhood - Hàng xóm của tôi

Công thức so sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới


Tìm hiểu ngữ pháp: Công thức so sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

Cấu trúc so sánh hơn: Khi so sánh, ta thường đem tính từ hoặc trạng ra làm đối tượng để so sánh

Công thức với tính từ/trạng từ ngắn: Tính tù/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ/trạng từ có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng “y” cũng được xem là tính từ /trạng từ ngắn.

TỈNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN thêm ER + THAN

Ex: He is richer than me.

Anh ấy giàu hơn tôi.

I am taller than he. Tôi cao hơn anh ta.

Lưu ý:

-    Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng y, đổi y thành i rồi mới thêm er.

Ex: Happy —> Happier

-     Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng e, ta chỉ cần thêm r thôi.

Ex: Late —> Later

-      Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng 1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm, ta viết phụ âm cuối thêm 1 lần nữa (gấp đôi phụ âm cuối) rồi mới thêm er.

Ex: big —> bigger


Bình chọn:
4.4 trên 51 phiếu

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu