Project - trang 67 Unit 12 SGK tiếng Anh 6 mới


Vận dụng kiến thức để làm bài tập phần Project - trang 67 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2


Bình chọn:
4.4 trên 111 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài