Tiếng Anh lớp 6 Mới Unit 12: Robots - Người máy

Project - trang 67 Unit 12 SGK tiếng Anh 6 mới


Vận dụng kiến thức để làm bài tập phần Project - trang 67 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

MY DREAM ROBOT (Người máy trong mơ của tôi)

Task 1. Draw a robot of your own (or find a photo or a picture of a robot).

(Vẽ một người máy của riêng em (hoặc tìm một bức hình về một người máy).)

Bài 2

Task 2. Think about the questions below and write a description of your robot.

(Nghĩ về những câu hỏi bên dưới và viết một đoạn miêu tả vể người máy của em.) 

  •  What's its name?
  • What does it look like?
  • What can it do now?
  • What will robots be able to do in the future?

Tạm dịch:

-  Nó tên gì?

-  Nó trông như thế nào?

-  Nó có thể làm gì bây giờ?

-  Trong tương lai nó sẽ có thể làm gì?

Hướng dẫn giải:

My own robot is named Shiro. It is small like a cat. It can play music, dance to the melody of a song and recognize the name of the song is heard. It also can wake me up every morning. In the future, it will be able to broadcast the weather and understand some questions from me.

 Tạm dịch:

Người máy của tôi tên là Shiro. Nó nhỏ như một con mèo. Nó có thể chơi nhạc, nhảy theo giai điệu bài hát và có thể nhận ra được tên bài hát mà nó đã nghe. Nó cũng có thể đánh thức tôi mỗi sáng. Trong tương lai nó có thể dự báo thời tiết và có thể hiểu được vài câu hỏi của tôi.  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 105 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài