Thử tài bạn trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hãy tìm ba phân số có mẫu số bằng nhau và bằng ba phân số đã cho.

Cho 3 số \(0,2;\,\,{1 \over 3};\,\, - 2{1 \over 5}\)

Hãy tìm ba phân số có mẫu số bằng nhau và bằng ba phân số đã cho.

Lời giải:

\(0,2 = {2 \over {10}} = {1 \over 5} = {3 \over {15}}\)           \( - {1 \over 3} = {{ - 2} \over 6} = {{ - 3} \over 9} = {{ - 4} \over {12}}\)

\( - 2{1 \over 5} = {{ - 11} \over 5} = {{ - 22} \over {10}} = {{ - 33} \over {15}}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.