Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Đề bài

Chúng ta đã biết tập hợp các số tự nhiên \(N = \left\{ {0;1;2;3;4...} \right\}\)

Tập hợp các số nguyên \(Z = \left\{ {...; - 3; - 2; - 1;\,\,0;\,\,1;\,\,2;\,\,3;\,\,4...} \right\}\)

a) Dùng kí hiệu \( \in \) (thuộc), \( \notin \) (không thuộc) để biểu diện các số sau đây thuộc hay không thuộc tập N (Ví dụ: \( - 3 \notin N;1 \in N\) );

 \(0;\,\, - 3;\,\,0,5;\,\,2015;\,\, - \frac{5}{6};\,\,3\frac{2}{3}\)

b) Cùng câu hỏi như trên đối với tập hợp Z.

Lời giải chi tiết

\(a) \,0 \in N; - 3 \notin N;0,5 \notin N;\\2015 \in N; - \frac{5}{6} \notin N;3\frac{2}{3} \notin N\)

\(b)\,0 \in Z; - 3 \in Z;0,5 \notin Z;\\2015 \in Z; - \frac{5}{6} \notin Z;3\frac{2}{3} \notin Z\)


Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.