Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập a) Em hãy vẽ lại và mô tả trục số như hình 2.

Đề bài

a) Em hãy vẽ lại và mô tả trục số như hình 2.

b) Trên trục số đã vẽ hãy biểu diễn các số -3; 4; -5; 4.

c) Để biểu diễn số \({1 \over 2}\) trên trục số ta làm như thế nào ?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục số như hình vẽ là một đường thẳng nằm ngang với các vạch phân chia đánh dấu những số nguyên dương và âm trải dài theo hai phía.

Lời giải chi tiết

a)

 

Trục số như hình vẽ là một đường thẳng nằm ngang với các vạch phân chia đánh dấu những số nguyên dương và âm trải dài theo hai phía.

b)

 

c) Để biểu diễn số \({1 \over 2}\)  ta làm như sau:

- Chia đoạn thẳng đơn vị ra làm 2 phần bằng nhau

- Lấy đoạn thẳng mới làm đơn vị (bằng \({1 \over 2}\)  đơn vị cũ)

- Lấy điểm nằm bên phải điểm 0, cách điểm 0 một đoạn bằng 2 đơn vị mới.

- Điểm vừa lấy là điểm \({1 \over 2}\) .

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí