Thử tài bạn trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Quan sát hình 25, biết Oz là tia phân giác của góc xOy

Đề bài

Quan sát hình 25, biết Oz là tia phân giác của góc xOy. Biết \(DA \bot Ox,\,\,DB \bot Oy,\,\,DA = 5cm,\,\,OD = a + 1\,\,\left( {cm} \right),\,\,OB = a\,\,\left( {cm} \right)\). Hãy tìm giá trị của a.

 

Lời giải chi tiết

D thuộc tia Oz là tia phân giác của góc xOy, \(DA \bot Ox,\,\,DB \bot Oy,\,\,DA = 5cm\) (gt)

Do đó DB = DA = 5 (cm)

∆BOD vuông tại B \((BD \bot Oy) \Rightarrow D{B^2} + O{B^2} = O{D^2}\) (định lí Pythagore)

Do đó 52 + a2 = (a + 1)2

=> 25 + a2 = a2 + 2a + 1 => 2a = 25 -1

=> 2a = 24 => a = 12

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 2. Tính chất tia phân giác của một góc

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.