Hoạt động 7 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Giải bài tập Cho điểm M nằm bên trong góc xOy sao cho khoảng cách từ M đến hai cạnh Ox, Oy bằng nhau (hình 26). Hãy so sánh góc AOM và góc BOM.

Đề bài

Cho điểm M nằm bên trong góc xOy sao cho khoảng cách từ M đến hai cạnh Ox, Oy bằng nhau (hình 26). Hãy so sánh góc AOM và góc BOM.

Em có rút ra kết luận gì về đường thẳng OM đối cới góc xOy ?

 

Lời giải chi tiết

 

Xét ∆AOM vuông tại A và ∆BOM vuông tại B.

Ta có: OM (cạnh chung)

MA = MB (gt)

Do đó ∆AOM = ∆BOM (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

\( \Rightarrow \widehat {AOM} = \widehat {BOM}\)

Rút ra kết luận: Đường thẳng OM là đường phân giác của góc xOy.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí