Thử tài bạn trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Ở hình 17, G là trọng tâm của tam giác ABC.

Đề bài

Ở hình 17, G là trọng tâm của tam giác ABC.

a) Cho biết AM = 12 m. Tính AG và GM.

b) Cho biết GN = 2,5 m. Tính CN.

 

Lời giải chi tiết

a) Ta có G là trọng tâm của tam giác ABC (gt)

\(AG = {2 \over 3}AM = {2 \over 3}.12 = 8(cm)\)

Ta có AG + GM = AM (G nằm giữa A và M)

Nên 8 + GM = 12 => GM = 12 – 8 = 4 (cm).

b) Ta có G là trọng tâm của tam giác ABC (gt) \( \Rightarrow CG = {2 \over 3}CN.\) Do đó \(GN = {1 \over 3}CN\)

Ta có CN = 3GN = 3.2,5 = 7,5 (cm).

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.