Thử tài bạn 4 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập 1. Dựa vào công thức

1. Dựa vào công thức \(y = f\left( x \right) = {x^2}\) , tìm các giá trị của f (2)

2. Dựa vào hình 3, tìm giá trị của f (-1).

 

Lời giải:

1.y = f(x) = x2. Do đó f(2) = 22 = 4

2. f(-1) = 1

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 3. Đồ thị của hàm số y = ax