Hoạt động 8 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Lan phụ gúp mẹ bán nước chanh, em nhận thấy số y (số li nước chanh) bán được trong ngày và nhiệt độ trung bình x (oC) của ngày hôm đó có mối tương quan. Em hãy ghi lại các giá trị tương

Đề bài

Lan phụ gúp mẹ bán nước chanh, em nhận thấy số y (số li nước chanh) bán được trong ngày và nhiệt độ trung bình x (oC) của ngày hôm đó có mối tương quan. Em hãy ghi lại các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y trong bảng sau:

x (oC)

20

22

24

26

28

30

y (số li nước chanh

10

40

30

52

60

80

 

 

Vẽ các điểm (20 ; 10), (22 ; 40), (24 ; 30), (26; 52), (28 ; 60), (30; 80) trong mặt phẳng tọa độ Oxy.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí