Bài 8 trang 6 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 6. Có hai đường a1 và a2 đi từ A đến B và có ba con đường b1, b2, b3 đi từ B đến C(h2). a1b1 là một trong các con đường đi từ A đến C qua B. Viết tập hợp các con đường đi từ A đến C qua B...

Đề bài

Có hai đường \({a_1}\) và \({a_2}\)  đi từ \(A\) đến \(B\) và có ba con đường \({b_1},{b_2},{b_3}\) đi từ \(B\) đến \(C\) \((h2)\).  \({{\rm{a}}_1}{b_1}\) là một trong các con đường đi từ \(A\) đến \(C\) qua \(B\) . Viết tập hợp các con đường đi từ \(A\) đến \(C\) qua \(B\). 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghép mỗi con đường đi từ \(A\) đến \(B\) với mỗi con đường đi từ \(B\) đến \(C\), ta được con đường đi từ \(A\) đến \(C\) qua \(B\).

Lời giải chi tiết

Tập hợp các con đường đi từ \(A\) đến \(C\) qua \(B:\) 

\(\left\{ {{a_1}{b_1};{a_1}{b_2};{a_1}{b_3},{a_2}{b_1},{a_2}{b_2},{a_2}{b_3}} \right\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu
 • Bài 9 trang 6 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9 trang 6 sách bài tập toán 6. Cho các số liệu sau (theo Niên giám 1999).Viết tập hợp A gồm năm nước có diện tích lớn nhất, tập hợp B gồm bốn nước có dân số ít nhất...

 • Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A={Tuấn, Dũng}, B={cam, táo, ổi}. Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gồm một phần tử của tập hợp A và phần tử của tập hợp B?

 • Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 7 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 7 sách bài tập toán 6. Điểm kiểm tra đầu năm môn Văn và môn Toán của các học sinh tổ 1 lớp 6A như sau:...

 • Bài 7 trang 5 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 7 trang 5 sách bài tập toán 6. Cho các tập hợp: A={cam, táo};B={ổi, chanh, cam}. Dùng các ký hiệu thuộc, không thuộc để ghi các phần tử...

 • Bài 6 trang 5 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6 trang 5 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A={1;2};B={3;4}. Viết các tập hợp gồm hai phần tử, trong đó có một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B.

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí