Bài 54 trang 14 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 54 trang 14 sách bài tập toán 8. Làm tính nhân:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Làm tính nhân:

LG a

\(\) \(\left( {{x^2} - 1} \right)\left( {{x^2} + 2x} \right)\)

Phương pháp giải:

Sử dụng các qui tắc:

+) Muốn nhân đa thức với đa thức ta nhân từng hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau

\((A+B)(C+D)\)\(=AC+AD+BC+BD)\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(\left( {{x^2} - 1} \right)\left( {{x^2} + 2x} \right)\)\(=x^2.x^2+x^2.2x-1.x^2-1.2x\) \( = {x^4} + 2{x^3} - {x^2} - 2x\)

LG b

\(\) \(\left( {x + 3y} \right)\left( {{x^2} - 2xy + y} \right)\)

Phương pháp giải:

Sử dụng các qui tắc:

+) Muốn nhân đa thức với đa thức ta nhân từng hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau

\((A+B)(C+D)\)\(=AC+AD+BC+BD)\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(\left( {x + 3y} \right)\left( {{x^2} - 2xy + y} \right)\)\(=x.x^2-x.2xy+x.y+3y.x^2\)\(-3y.2xy+3y.y\)\( = {x^3} - 2{x^2}y + xy + 3{x^2}y - 6x{y^2} + 3{y^2}\)

\( = {x^3} + {x^2}y + xy - 6x{y^2} + 3{y^2}\)

LG c

\(\) \(\left( {2x - 1} \right)\left( {3x + 2} \right)\left( {3 - x} \right)\)

Phương pháp giải:

Sử dụng các qui tắc:

+) Muốn nhân đa thức với đa thức ta nhân từng hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau

\((A+B)(C+D)\)\(=AC+AD+BC+BD)\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(\left( {2x - 1} \right)\left( {3x + 2} \right)\left( {3 - x} \right)\) \( = \left( {6{x^2} + 4x - 3x - 2} \right)\left( {3 - x} \right)\)

\( = \left( {6{x^2} + x - 2} \right)\left( {3 - x} \right) \)

\(= 6{x^2}.3 - 6{x^2}.x + x.3 \)\(- x.x - 2.3 - 2.\left( { - x} \right)\)

\(= 18{x^2} - 6{x^3} + 3x - {x^2} - 6 + 2x \)

\(= 17{x^2} - 6{x^3} + 5x - 6\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.