Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 14 SBT toán 8 tập 1


Đề bài

Rút gọn biểu thức \(x\left( {x - y} \right) - y\left( {y - x} \right)\) ta được ?

\(A)\, {x^2} + {y^2}\)

\(B)\,{x^2} - {y^2}\)

\(C)\, {x^2} - xy\)

\(D)\, {\left( {x - y} \right)^2}\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng qui tắc:

+) Muốn nhân đơn thức với đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích lại với nhau: 

\(A(B+C)=AB+AC\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(x\left( {x - y} \right) - y\left( {y - x} \right)\)

\(=(x.x-x.y)-(y.y-y.x)\)

\(=x^2-xy-(y^2-xy)\) 

\(=x^2-xy-y^2+xy\)

\(=x^2-y^2\)

Chọn \(B.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.