Bài 41 trang 162 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 41 trang 162 sách bài tập toán 8. Một hình chữ nhật và một hình bình hành đều có hai cạnh là a và b. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn (a và b có cùng đơn vị đo) ?

Đề bài

Một hình chữ nhật và một hình bình hành đều có hai cạnh là \(a\) và \(b\). Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn (\(a\) và \(b\) có cùng đơn vị đo) ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài với chiều rộng: \(S=ab\)

Công thức tính diện tích hình bình hành bằng tích cạnh đáy và chiều cao tương ứng: \(S'=ah\)

Lời giải chi tiết

Hình chữ nhật có hai cạnh là \(a\) và \(b\) thì diện tích hình chữ nhật: \(S=ab\)

Hình bình hành có hai cạnh là \(a\) và \(b\) thì có diện tích hình bình hành: \(S'=ah\) với \(h\) là đường cao ứng với cạnh \(a\).

Do đường vuông góc phải ngắn hơn đường xiên nên \(h<b\). Khi đó \(S'=ah<ab=S\) 

Trong hình bình hành, nếu \(h'\) là đường cao ứng với cạnh \(b\) thì \(h'<a\) (đường vuông góc phải ngắn hơn đường xiên). Khi đó, diện tích hình bình hành là: \(S'=h'.b<a.b=S\)

Vậy \(S'<S\) hay diện tích hình bình hành nhỏ hơn diện tích hình chữ nhật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu
 • Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 162 sách bài tập toán 8. Tính diện tích của hình được cho trong mỗi trường hợp sau:

 • Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 162 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ CD và đáy lớn AB. Hãy vé tam giác ADE mà diện tích của nó bằng diện tích hình thang đã cho...

 • Bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 162 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD có diện tích S. Trên cạnh BC lấy hai điểm M, N sao cho BM = MN = NC = 1/3BC. Tính diện tích của tứ giác ABMD theo S

 • Bài 40 trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 40 trang 162 sách bài tập toán 8. Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6cm và 8cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5cm. Tính độ dài đường cao thứ hai. Hỏi bài toán có mấy đáp số ?

 • Bài 39 trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 39 trang 162 sách bài tập toán 8. Tính góc nhọn của hình bình hành nếu diện tích của nó bằng một nửa diện tích của hình chữ nhật (a và b có cùng đơn vị đo)

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí