Bài 38 trang 162 SBT toán 8 tập 1


Đề bài

Diện tích hình bình hành bằng 24 \(c{m^2}\). Khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo đến các cạnh hình bình hành bằng \(2\,cm\) và \(3\,cm.\) Tính chu vi của hình bình hành đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích hình bình hành bằng tích giữa chiều cao và cạnh đáy: \(S=a.h\)

Chu vi hình bình hành: \(P=(a+b).2\) với \(a;b\) là độ dài hai cạnh kề nhau của hình bình hành.

Lời giải chi tiết

Gọi \(O\) là giao điểm hai đường chéo hình bình hành \(ABCD,\) khoảng cách từ \(O\) đến cạnh \(AB\) là \(OH = 2cm,\) đến cạnh \(BC\) là \(OK = 3cm.\)

Kéo dài \(OH\) cắt cạnh \(CD\) tại \(H’\)

\(OH ⊥ AB ⇒ OH’ ⊥ CD\) (do AB//DC) và \(OH’ = 2cm\)

nên \(HH’\) bằng đường cao của hình bình hành

\(\eqalign{  & {S_{ABCD}} = HH'.AB  \cr  &  \Rightarrow AB = {{{S_{ABCD}}} \over {HH'}} = {{24} \over 4} = 6(cm) \cr} \)

Kéo dài \(OK\) cắt \(AD\) tại \(K’\)

\(OK ⊥ BC ⇒ OK’ ⊥ AD\) (do AD//BC) và \(OK’ = 3\, (cm)\)

nên \(KK’\) là đường cao của hình bình hành

\({S_{ABCD}} = KK'.BC \\\Rightarrow BC = \eqalign{{{S_{ABCD}}} \over {KK'}} = \eqalign{{24} \over 6} = 4\) \((cm)\)

Chu vi hình bình hành \(ABCD\) là:

\((6 + 4) . 2 = 20\) \((cm)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 39 trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 39 trang 162 sách bài tập toán 8. Tính góc nhọn của hình bình hành nếu diện tích của nó bằng một nửa diện tích của hình chữ nhật (a và b có cùng đơn vị đo)

 • Bài 40 trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 40 trang 162 sách bài tập toán 8. Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6cm và 8cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5cm. Tính độ dài đường cao thứ hai. Hỏi bài toán có mấy đáp số ?

 • Bài 41 trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 41 trang 162 sách bài tập toán 8. Một hình chữ nhật và một hình bình hành đều có hai cạnh là a và b. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn (a và b có cùng đơn vị đo) ?

 • Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 162 sách bài tập toán 8. Tính diện tích của hình được cho trong mỗi trường hợp sau:

 • Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 162 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ CD và đáy lớn AB. Hãy vé tam giác ADE mà diện tích của nó bằng diện tích hình thang đã cho...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.