Bài 39 trang 162 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 39 trang 162 sách bài tập toán 8. Tính góc nhọn của hình bình hành nếu diện tích của nó bằng một nửa diện tích của hình chữ nhật (a và b có cùng đơn vị đo)

Đề bài

Một hình chữ nhật có các kích thước \(a\) và \(b.\) Một hình bình hành cùng có hai cạnh là \(a\) và \(b.\) Tính góc nhọn của hình bình hành nếu diện tích của nó bằng một nửa diện tích của hình chữ nhật (\(a\) và \(b\) có cùng đơn vị đo)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài với chiều rộng: \(S=ab\)

Công thức tính diện tích hình bình hành bằng tích cạnh đáy với chiều cao tương ứng: \(S=ah\)

Lời giải chi tiết

Xét hình chữ nhật \(ABCD\) có chiều dài \(AB = a,\) chiều rộng \(AD = b.\)

\( \Rightarrow {S_{ABCD}} = ab\)

Hình bình hành \(MNPQ\) có góc \(M\) là góc tù, \(MN = a,\) cạnh \(MQ = b\)

Kẻ đường cao \(MH\)

\({S_{MNPQ}} = MH.a\)

Theo bài ra ta có : \(MH.a = \dfrac{1}{2}a.b\)

\( \Rightarrow MH = \dfrac{1}{2}b\) hay \(MH = \dfrac{MQ} {2}\)

\(∆ MHQ\) vuông tại \(H\) và \(MH = \dfrac{MQ} {2}\)

Cạnh đối diện góc nhọn bằng một nửa cạnh huyền nên \(\widehat {MQH} = 30^\circ \)

Vậy góc nhọn của hình bình hành bằng \(30^\circ \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 40 trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 40 trang 162 sách bài tập toán 8. Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6cm và 8cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5cm. Tính độ dài đường cao thứ hai. Hỏi bài toán có mấy đáp số ?

 • Bài 41 trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 41 trang 162 sách bài tập toán 8. Một hình chữ nhật và một hình bình hành đều có hai cạnh là a và b. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn (a và b có cùng đơn vị đo) ?

 • Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 162 sách bài tập toán 8. Tính diện tích của hình được cho trong mỗi trường hợp sau:

 • Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 162 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ CD và đáy lớn AB. Hãy vé tam giác ADE mà diện tích của nó bằng diện tích hình thang đã cho...

 • Bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 162 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD có diện tích S. Trên cạnh BC lấy hai điểm M, N sao cho BM = MN = NC = 1/3BC. Tính diện tích của tứ giác ABMD theo S

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí