Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 126 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 126 sách bài tập toán 6. Hãy nêu cách trồng cây thẳng hàng với mỗi trường hợp sau: a) Hãy trồng 5 cây thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây...

Đề bài

Hãy nêu cách trồng cây thẳng hàng với mỗi trường hợp sau

a) Hãy trồng 5 cây thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

b) Hãy trồng 6 cây thành 3 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

c) Hãy trồng 7 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

d) Hãy trồng 9 cây thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

e) Hãy trồng 25 cây thành 12 hàng, mỗi hàng có 5 cây.  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta vẽ các đường thẳng biểu thị cho các hàng và các điểm biểu thị cho các cây.

Lưu ý: Qua hai điểm phân biệt ta chỉ vẽ được một và chỉ một đường thẳng. 

Lời giải chi tiết

a) 

b) 

c) 

d) 

e)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí