Giải Bài 3.18 trang 66 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Thay mỗi dấu "*" bằng một chữ số thích hợp để có:

a) (\( - \overline {6*} \)) + (-34) =  - 100;

b) (-789) + \(\overline {2**} \) = -515.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm số hạng ta lấy hiệu trừ đi số hạng còn lại.

Lời giải chi tiết

a) (\( - \overline {6*} \)) + (-34) =  - 100

    (\( - \overline {6*} \)) = -100 – (-34)

    (\( - \overline {6*} \))  = -100 + 34

     (\( - \overline {6*} \)) = 66

Vậy dấu * là chữ số 6.

b) (-789) + \(\overline {2**} \) = -515.

\(\overline {2**} \) = -515 - (-789)

\(\overline {2**} \) = -515 + 789

\(\overline {2**} \) = 274

Vậy hai dấu * lần lượt là 7 và 4.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài