Trả lời Luyện tập 1 trang 62 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thực hiện các phép cộng sau:

(- 12) + (- 48);             (-236) + (- 1025).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta công phần số tự nhiên của chúng với nhau rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

Lời giải chi tiết

(-12) + (-48) = -(12 + 48) = -60

(-236) + (-1 025) = -(236 + 1 025) = -1 261


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Hỏi bài