Trả lời Luyện tập 4 trang 65 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) (-2 019) + (-550) + (-451);

b) (-2) + 5+ (-6) + 9.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính hợp lí

Lời giải chi tiết

a) (-2 019) + (-550) + (-451)  = (-2 019) + (-451) + (-550) = [(-2 019) + (-451)] + (-550) = (-2 470) + (-550) = 3 020

b) (-2) + 5 + (-6) + 9 = [(-2) + 5 ]+[ (-6) + 9] = 3 + 3 = 6

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài