Trả lời Hoạt động 8 trang 65 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả ở hai dòng cuối:

3 - 1 = 3 + (-1)

3 - 2 = 3 + (-2)

3 - 3 = 3 + (-3)

3 – 4  = ?

3 – 5 = ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả ở hai dòng cuối.

Lời giải chi tiết

Dự đoán: 3 - 4 = 3 + (-4)

                3 - 5 = 3 + (-5).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài