Trả lời Hoạt động 7 trang 65 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nửa tháng đầu một cửa hàng bán lẻ lãi được 5 triệu đồng, nửa tháng sau bị lỗ 2 triệu đồng. Hỏi tháng đó cửa hàng lãi hay lỗ bao nhiêu triệu đồng?

Giải bài toán trên bằng hai cách:

Cách 1. Tính hiệu giữa số tiền lãi và số tiền lỗ.

Cách 2. Hiệu lỗ 2 triệu là "lãi” –2 triệu để quy về tính tổng của hai số nguyên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải bài toán theo 2 cách đề bài đưa ra

Lời giải chi tiết

Cách 1: Hiệu giữa số tiền lãi và số tiền lỗ là:   5 - 2 = 3

Vậy cửa hàng đó lãi 3 triệu đồng

Cách 2: Lỗ 2 triệu nghĩa là lãi (-2) triệu

Vậy cửa hàng đó lãi: 5 + (-2) = 3 (triệu đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài