Trả lời Câu hỏi trang 63 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm số đối của 4, -5, 9, -11.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trên trục số hai điểm có cùng khoảng cách đến gốc O được gọi là hai số đối nhau.

Lời giải chi tiết

Số đối của 4, 45, 9, -11 lần lượt là: -4, 5, -9, 11


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài