Trả lời Luyện tập 2 trang 63 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm số đối của mỗi số 5 và 42 rồi biểu diễn chúng trên cùng một trục số.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trên trục số hai điểm có cùng khoảng cách đến gốc O được gọi là hai số đối nhau.

Lời giải chi tiết

Số đối của 5 là -5; số đối của -2 là 2.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài