Trả lời Hoạt động 3 trang 63 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Từ điểm A biểu diễn số -5 trên trục số di chuyển sang phải 3 đơn vị (h.3.15) đến điểm B. Điểm B biểu diễn kết quả phép cộng nào?

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Di chuyển điểm A bao nhiêu đơn vị thì ta cộng – 5 với số đó.

Lời giải chi tiết

Điểm B biểu diễn kết quả phép cộng: (-5) + 3.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài