Trả lời Luyện tập 3 trang 64 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Thực hiện phép tính: a) 203 + (-195); b) (-137) + 86.

Đề bài

Thực hiện phép tính: a) 203 + (-195);       b) (-137) + 86.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu (không đối nhau), ta tìm hiệu hai phần số tự nhiên của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước hiệu tìm được dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn.

Lời giải chi tiết

a) 203 + (-195) = 203 - 195 = 8

b) (-137) + 86 = -(137 - 86) = -51


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí