Giải Bài 3.12 trang 66 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Thực hiện các phép trừ sau:

a) 9 - (-2);

b) (-7) - 4

c) 27 - 30

d) (-63) - (-15).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b: a - b = a + (-b).

Lời giải chi tiết

a) 9 - (-2) = 9 + 2 = 11

b) (-7) - 4 = -7+ (-4) = -(7 + 4) = -11

c) 27 - 30 = 27+ (-30) = -(30 – 27) = -3

d) (-63) - (-15) = (-63) + 15 = -(63 -15)= - 48.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài