Giải Bài 3.15 trang 66 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính nhẩm:

a) (-3) + (-2)                  b) (-8) - 7:

c) (-35) + (-15)               d) 12 - (-8).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng phần số tự nhiên của chúng với nhau rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

- Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b: a - b = a + (-b).

Lời giải chi tiết

a) (-3) + (-2) = -(3 + 2) = -5

b) (-8) - 7 = (-8) + (-7) = -(8 + 7) = -15

c) (-35) + (-15) = -(35 + 15) = -50

d) 12 - (-8) = 12 + 8 = 20

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài