Trả lời Hoạt động 2 trang 62 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Di chuyển tiếp sang trái thêm 5 đơn vị đến điểm B (h3.11). B chính là điểm biểu diễn kết quả của phép cộng (-3) + (-5). Điểm B biểu diễn số nào? Từ đó suy ra giá trị của tổng (-3) + (-5).

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trên trục số, chiều từ phải sang trái là chiều âm.

Lời giải chi tiết

Điểm B biểu diễn số -8

Từ đó ta có: (-3) + (-5) = -8


Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

Hỏi bài