Trả lời Hoạt động 6 trang 64 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tính và so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c) với a = 2, b = -4, c = -6.

Đề bài

Tính và so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c) với a = 2, b = -4, c = -6.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết

(a + b) + c = [2 + (-4)] + (-6) = [ -(4 - 2)] + (-6) = (-2) + (-6) = - (2 + 6) = -8

a + (b + c) = 2 + [(-4) + (-6)] = 2 + [ -(4 + 6)] = 2 + (-10)  = - (10 - 2)= -8

Vậy (a + b) + c = a + (b + c)


Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí