Trả lời Hoạt động 4 trang 63 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Từ điểm A di chuyển sang phải 8 đơn vị (h.3.16) đến điểm C, Điểm C biểu diễn kết quả của phép cộng nào?

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Di chuyển điểm A bao nhiêu đơn vị thì ta cộng – 5 với số đó.

Lời giải chi tiết

Điểm C biểu diễn kết quả phép cộng: (-5) + 8


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài