Giải Bài 3.17 trang 66 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức (-156) - x, khi:

a) x = -26

b) x  = 76

c) x = (-28) - (-143)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng phần số tự nhiên của chúng với nhau rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

- Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b: a - b = a + (-b).

Lời giải chi tiết

a) (-156) - x = (-156) - (-26) = (-156) + 26 = -130

b) (-156) - x = (-156) - 76 = (-156) + (-76) = -232

c) (-156) - x = (-156) - (-28) + (-143)

= (-156) + 28 + (-143) = -128 + (-143) = -271

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài