Trả lời Luyện tập 5 trang 66 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính các hiệu sau: a) 5 - (-3);            b) (-7) – 8.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b:

a – b =  a + (-b).

Lời giải chi tiết

a) 5 - (-3) = 5 + 3 = 8.

b) (-7)  - 8 = (-7) + (-8) = -15.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài