Trả lời Hoạt động 1 trang 62 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Từ gốc O trên trục số, di chuyển sang trái 3 đơn vị đến điểm A (h 3.10). Điềm A biểu diễn số nào?

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trên trục số, chiều từ phải sang trái là chiều âm.

Lời giải chi tiết

Điểm A biểu diễn số -3


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Hỏi bài