Bài 26 trang 9 SBT toán 8 tập 2


Giải bài 26 trang 9 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) (4x - 10)(24 + 5x = 0 ; b) (3,5 - 7x)(0,1x + 2,3) = 0 ; ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình sau :

LG a

\(\left( {4x - 10} \right)\left( {24 + 5x} \right) = 0\)

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp giải phương trình tích : 

\( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0\) hoặc \(B(x) = 0.\)

Giải chi tiết:

\(\left( {4x - 10} \right)\left( {24 + 5x} \right) = 0\)

\(\Leftrightarrow 4x - 10 = 0\) hoặc \(24 + 5x = 0\)

+) Với \(4x - 10 = 0 \Leftrightarrow 4x = 10 \Leftrightarrow x = 2,5\)

+) Với  \(24 + 5x = 0 \Leftrightarrow 5x =- 24 \) \(\Leftrightarrow x =  - 4,8\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S = \{2,5;\,-4,8\}.\)

LG b

\(\left( {3,5 - 7x} \right)\left( {0,1x + 2,3} \right) = 0\)

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp giải phương trình tích : 

\( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0\) hoặc \(B(x) = 0.\)

Giải chi tiết:

\(\left( {3,5 - 7x} \right)\left( {0,1x + 2,3} \right) = 0\)

\(\Leftrightarrow 3,5 - 7x = 0\) hoặc \(0,1x + 2,3 = 0\)

+) Với \(3,5 - 7x = 0 \Leftrightarrow 3,5 = 7x \) \(\Leftrightarrow x = 0,5\) 

+) Với \(0,1x + 2,3 = 0 \Leftrightarrow 0,1x =  - 2,3 \) \(\Leftrightarrow x =  - 23\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S = \{0,5;-23\}.\)

LG c

\(\displaystyle \left( {3x - 2} \right)\left[ {{{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} - {{4x - 3} \over 5}} \right] = 0\)

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp giải phương trình tích : 

\( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0\) hoặc \(B(x) = 0.\)

Giải chi tiết:

\(\displaystyle \left( {3x - 2} \right)\left[ {{{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} - {{4x - 3} \over 5}} \right] = 0\)

\( \Leftrightarrow 3x - 2 = 0\) hoặc \(\displaystyle {{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} - {{4x - 3} \over 5} = 0\)

+) Với \(\displaystyle 3x - 2 = 0 \Leftrightarrow 3x = 2 \Leftrightarrow x = {2 \over 3}\)

+) Với \(\displaystyle{{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} - {{4x - 3} \over 5} = 0 \)

    \(\displaystyle \Leftrightarrow {{2x + 6} \over 7} - {{4x - 3} \over 5} = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 5\left( {2x + 6} \right) - 7\left( {4x - 3} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 10x + 30 - 28x + 21 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow  - 18x + 51 = 0 \Leftrightarrow x = {{17} \over 6} \cr} \)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(\displaystyle S = \left \{{2 \over 3} ;{{17} \over 6} \right \}.\)

LG d

\(\displaystyle\left( {3,3 - 11x} \right)\left[ {{{7x + 2} \over 5} + {{2\left( {1 - 3x} \right)} \over 3}} \right] \) \(= 0\)

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp giải phương trình tích : 

\( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0\) hoặc \(B(x) = 0.\)

Giải chi tiết:

\(\displaystyle \left( {3,3 - 11x} \right)\left[ {{{7x + 2} \over 5} + {{2\left( {1 - 3x} \right)} \over 3}} \right] = 0\)

\(\displaystyle \Leftrightarrow 3,3 - 11x = 0\) hoặc \( \displaystyle {{7x + 2} \over 5} + {{2\left( {1 - 3x} \right)} \over 3} = 0\)

+) Với \(3,3 - 11x = 0 \Leftrightarrow 3,3 = 11x \) \( \Leftrightarrow x = 0,3\)

+) Với \(\displaystyle {{7x + 2} \over 5} + {{2\left( {1 - 3x} \right)} \over 3} = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{7x + 2} \over 5} + {{2 - 6x} \over 3} = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 3\left( {7x + 2} \right) + 5\left( {2 - 6x} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 21x + 6 + 10 - 30x = 0  \cr  &  \Leftrightarrow  - 9x =  - 16 \Leftrightarrow x = {{16} \over 9} \cr} \)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(\displaystyle S = \left \{0,3;{{16} \over 9} \right \}.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Phương trình tích

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài