Bài 16 trang 69 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 16 trang 69 sách bài tập toán 6. Trên trục số ở hình 18, vị trí lá cờ hình tam giác tại điểm -2, còn vị trí lá cờ hình chữ nhật tại điểm +1. Tìm điểm gốc 0 và đoạn thẳng đơn vị của trục số...

Đề bài

Trên trục số ở hình sau, vị trí lá cờ hình tam giác tại điểm \(-2\), còn vị trí lá cờ hình chữ nhật tại điểm \(+1\).

a) Tìm điểm gốc \(O\) và đoạn thẳng đơn vị của trục số.

b) Các điểm \(A\), \(B\), \(C\) biểu diễn những số nguyên nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Xác định \(1\) đơn vị ứng với bao nhiêu khoảng chia trên hình vẽ

b) Thực hiện đếm khoảng chia của các điểm rồi xác định các điểm \(A\),\(B\),\(C\) biểu diễn những số nguyên tương ứng.

Lời giải chi tiết

a) Vì vị trí lá cờ hình tam giác tại điểm \(-2\), còn vị trí lá cờ hình chữ nhật tại điểm \(+1\) nên hai vị trí đó cách nhau \(3\) đơn vị tương ứng với sáu khoảng chia trên hình vẽ. Khi đó điểm gốc \(O\) cách vị trí lá cờ hình chữ nhật về phía bên trái \(1\) đơn vị tương ứng với hai khoảng chia. Như vậy \(1\) đơn vị của trục số là hai khoảng chia.

b) Điểm \(A\) biểu diễn số nguyên \(+3\)

Điểm \(B\) biểu diễn số nguyên \(-1\)

Điểm \(C\) biểu diễn số nguyên \(-3\).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí