Công thức so sánh hơn với tính từ/trạng từ dài Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

Bình chọn:
3.8 trên 52 phiếu

Tìm hiểu lý thuyết ngữ pháp: Công thức so sánh hơn với tính từ/trạng từ dài Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

Công thức với tính từ/trạng từ dài: tính tù/trạng từ dài là tính từ có ba âm tiết trở lên hoặc tính từ /trạng từ có hai âm tiết không tận cùng bằng y.

MORE + TÍNH TỪ/ TRẠNG TỪ DÀI + THAN

Ex: I am not more intelligent than you are. I just work harder than youTôi không thông minh hcm bạn. Tôi chỉ siêng năng hơn bạn thôi.

Ngoại lệ:

— good —> better

—  little —> less

—  bad —> worse

— much —> more

—  far —> farther/further (farther dùng khi nói về khoảng cách cụ thể, further dùng để nói về khoảng cách trừu tượng).

— quiet —> quieter hoặc more quiet đều được

—  clever —> cleverer hoặc more clever đều được

—  narrow —> narrower hoặc more narrow đều được

—   simple —> simpler hoặc more simple đều được

Lưu ý: Những tính từ bắt buộc phải dùng kèm với “more”

a)   Từ kết thúc bằng -ful/-less

useful (adj): có ích * useless (adj): vô ích

helpful (adj): giúp đỡ * helpless (adj): không được sự giúp đỡ

b)   Từ kết thúc bằng -ing/-ed

boring / bore (adj) : (làm cho) chán

surprising / surprised (adj): (làm cho) ngạc nhiên

c)  Một số từ khác

afraid (adj): e ngại, e rằng, sợ

famous (adj): nổi tiếng

modern (adj): hiện đại

correct (adj): đúng

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 4: My neighbourhood

Công thức so sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới Công thức so sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

Tìm hiểu ngữ pháp: Công thức so sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 38 Unit 4 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 38 Unit 4 SGK tiếng Anh 6 mới

Làm việc theo cặp. Chỉ hướng cho bạn đến một nơi trên bản đồ và họ sẽ cố gắng đoán. Sau đó đổi vai.

Xem chi tiết
A Closer Look 1 - trang 40 Unit 4 SGK tiếng Anh 6 mới A Closer Look 1 - trang 40 Unit 4 SGK tiếng Anh 6 mới

Điền vào mỗi chỗ trống với một từ có trong khung. Nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.

Xem chi tiết
Getting Started - trang 6 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 6 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết trong phần GETTING STARTED - trang 6 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A Closer Look 2 - trang 9 Unit 1 SGK tiếng Anh 6  mới A Closer Look 2 - trang 9 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần A closer look 2 - trang 9 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A Closer Look 1 - trang 8 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới A Closer Look 1 - trang 8 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần A closer look 1 - trang 8 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu