CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN - SBT CTST

Bình chọn:
4.6 trên 82 phiếu
Bài 1 trang 46 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Số nguyên nào thích hợp để mô tả mỗi tình huống sau: a) Thưởng 10 điểm trong một cuộc thi đấu b) Bớt 4 điểm vi phạm luật c) Nhiệt độ ngăn đá tủ là 5 độ dưới . d) Rút 3 000 000 đồng từ thẻ ATM e) Đỉnh núi Fansipan (Phan-xi-păng) cao 3143m so với mực nước biển.

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho trục số: Hãy ghi số nguyên thích hợp vào vị trí trên trục số trong mỗi trường hợp sau: a) Điểm nằm cách điểm a năm đơn vị về bên phải. b) Điểm nằm cách điểm b bảy đơn vị về bên trái. c) Điểm nằm cách điểm c mười đơn vị về bên phải. d) Điểm nằm cách điểm a hai đơn vị về bên trái.

Xem lời giải

Bài 3 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy vẽ một trục số, trên đó vẽ những điểm nằm cách điểm nằm cách điểm 0 năm đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Các phát biểu sau đúng hay sai?

Xem lời giải

Bài 5 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Vẽ một đoạn của trục số từ -10 đến 10. Biểu diễn trên đó các số nguyên sau đây: +4; -5; 0; -8; 2; -1; 7; 9; -9

Xem lời giải

Bài 6 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tìm số đối của các số nguyên sau: -16; 10; 4; -4; 0; -100; 2021

Xem lời giải

Bài 7 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Các điểm A, B, C, D trên trục số ở hình dưới đây biểu diễn các số nguyên nào? Tìm số đối của các số nguyên đó.

Xem lời giải

Bài 1 trang 48 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

So sánh các cặp số sau: a) 16 và 25; b) -15 và 0; c) -36 và 3; d) -28 và -56; e) 13 và -100; g) -72 và -45.

Xem lời giải

Bài 2 trang 48 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và ghi chúng lên một trục số: 6; 0; 5; -5; 1; -1; 3; -3; -6.

Xem lời giải

Bài 3 trang 48 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 49 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong một năm tại một số điểm ở Canada (Ca-na-đa) được cho bởi bảng sau: Hãy sắp xếp nhiệt độ trong bảng trên theo thứ tự từ thấp đến cao.

Xem lời giải

Bài 5 trang 49 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho tập hợp A = {4;-3;7;-12} a) Viết tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng. b) Viết tập hợp C bao gồm các phần tử lớn hơn các phần tử của A một đơn vị.

Xem lời giải

Bài 1 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Không thực hiện phép tính, hãy điền dấu thích hợp vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính sau: a) 73 + 47; b) (-13) + (-29); c) (-132) + (-255); d) 175 + (-175); e) 85 + (-54); g) (-142) + 122; h) 332 + (-735).

Xem lời giải

Bài 4 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Thực hiện phép tính sau: a) 36 -38 b) 51 – (-49) c) (- 75) – 15 d) 0 – 35 e) - ( 72) – (- 16) g) 126 – 234.

Xem lời giải

Bài 5 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Bỏ dấu ngoặc rồi tính: a) (29 + 37 + 13) + (10 – 37 - 13); b) (79 + 32 - 35) – (69 + 12 -75) c) – (125 + 63 + 57) – (10 – 83 - 37)

Xem lời giải

Bài 6 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lí: a) 434 + (-100) + (-434) + 700; b) 6830 + (-993) + 170 + (-5007); c) 31 + 32 + 33 + 34 + 35 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15

Xem lời giải

Bài 7 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tính nhanh các tổng sau: a) (67 - 5759) + 5759; b) (-3023) – (765 - 3023); c) 631 + [587 – (287 + 231)]; d) (-524) – [(476 + 245) - 45].

Xem lời giải

Bài 8 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Thuỷ ngân là một kim loại ở thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ thông thường. Nhiệt độ nóng chảy của thuỷ ngân là – 39 độ C. Nhiệt độ sôi của thuỷ ngân là 357 độ C. Tính số độ chênh lệch giữa nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của thuỷ ngân.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất