CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN - CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 47 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân

Xem lời giải

Bài 3 trang 48 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm số đối của các số thập phân sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 48 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần.

Xem lời giải

Bài 5 trang 48 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các số thập phân sau dưới dạng số thập phân tối giản:

Xem lời giải

Bài 1 trang 51 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện các phép tính sau: a) 2,15 - ( - 0,6 + 0,12); b) (-0,125).5,24; c) (- 14,35) + ( - 15,65); d) ( - 1,246):( - 0,28).

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện các phép tính sau: a) ( - 2,44).0,125; b) 4,12 - (0,126 + 2,148); c) - 25,4 - (5,54 - 2,5); d) - ( - 8,68 - 3,12):3,2;

Xem lời giải

Bài 3 trang 51 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính nhanh

Xem lời giải

Bài 4 trang 51 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính bằng cách hợp lí.

Xem lời giải

Bài 5 trang 52 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính diện tích một mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài 2,25m và chiều rộng 0,45m.

Xem lời giải

Bài 6 trang 52 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Anh Minh lái xe ô tô của mình cùng bốn người bạn đi du lịch từ Thành phố Hò Chí Minh đến Mũi Né (phan Thiết). Tiền xe cho chuyến đi căn cứ vào lượng xăng tiêu thụ và được chia đều cho bốn người ban (không tính phần của anh Minh vì anh là chủ xe). Lúc khởi hành, công tơ mét của xe chỉ 125454,7 km. Sau chuyến đi về đến nhà, công tơ mét chỉ 125920,5 km. Biết rằng mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 8,5 km/ lít xăng và mỗi lít xăng có giá 16930 đồng. Tính xem mỗi người bạn của anh Minh phải trả bao nh

Xem lời giải

Giải bài 7 trang 52 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Anh Minh có thửa đất hình chữ nhật hình chữ nhật chiều rộng 10,8 m, chiều dài 24,5 m. Anh rào xung quanh thửa đất bằng một loại lưới thép. Tổng số tiền mua lưới thép là 7766000 đồng (không tính tiền công thợ). Hỏi giá tiền một mét lưới thép là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 1 trang 54 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Làm tròn các số sau đây: - 5186,5835; 7529,95642 Đến hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn.

Xem lời giải

Bài 2 trang 54 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Làm tròn các số sau đây: - 4173,5994;;9879,85451 Đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 55 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy ước lượng kết quả của các phép tính sau: a) 6,246 - 5,128; b) ( - 11,056);.;( - 19,897); c) (-9122,412) . 31,056; d) (-1224,504) : 41,056.

Xem lời giải

Bài 4 trang 55 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Một số tự nhiên sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 2 700 000. Số đó có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 5 trang 55 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của biểu thức A = 17,62 – 5,16 + 3,34 bằng hai cách: Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính Cách 2: Thực hiện phép tính rồi mới làm tròn kết quả.

Xem lời giải

Bài 6 trang 55 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Bạn Linh đem 200 000 đồng mua đồ ăn sáng. Bạn cần mua 3 ổ bánh mì, 2 tô phở. Biết giá một ổ bánh mì là 18000 đồng, giá một tô phở là 39 000 đồng. Không tính, hãy ước lượng xem bạn Linh có đủ tiền để mua hay không.

Xem lời giải

Bài 1 trang 57 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm: 0,69; -0,02; -2,36.

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất