Bài 4. Phép nhân và phép chia hai số nguyên - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.7 trên 75 phiếu
Bài 1 trang 55 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tính: a) (-9).12; b) (-8).(-15) c) 10.(-25) d) 34.(+60)

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tìm tích số 315 . 5 . Từ dố suy ra nhanh kết quả của các tích sau: a) (-315) . 5 b) (-5). 315 c) (-5).(-315)

Xem lời giải

Bài 3 trang 55 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Không thực hiện phép tính, hãy so sánh: a) (+5). (-9) với 0; b) (-6).7 với 7 c) (-15) . (-8) với (+15) . (+8)

Xem lời giải

Bài 4 trang 55 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

a) Tìm x sao cho 25 . x = 200. b) Không tính toán, hãy nói ngay x bằng bao nhiêu, nếu: • 25 . x = -200; • (-25) . x = 200;

Xem lời giải

Bài 5 trang 56 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tìm số nguyên x, biết: a) (-35) . x = -210; b) (-7) . x = 42; c) 180 : x = -12.

Xem lời giải

Bài 6 trang 56 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tìm các bội của 7; -7

Xem lời giải

Bài 7 trang 56 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tìm các ước của mối số nguyên sau:4; -8; 19; -34.

Xem lời giải

Bài 8 trang 56 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Điểm của Minh trong một trò chơi điện tử đã giảm đi 75 điểm vì một số lần Minh bắn trươtj mục tiêu. Mỗi lần bắn trượt mục tiêu Minh nhận được -15 điểm. Hỏi Minh đã bắn trượt mục tiêu mấy lần?

Xem lời giải

Bài 9 trang 56 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

a) Từ bề mặt đại dương, một tàu ngầm mất 16 phút để lặn xuống 2880m. Hỏi trong mỗi phút, tàu ngầm đã lặn xuống bao nhiêu mét? b) Từ vị trí đã lặn xuống, tàu ngầm mất 12 phút để lên mặt nước. Vậy trong một phút tàu đã di chuyển lên trên bao nhiêu mét?

Xem lời giải

Bài 10 trang 56 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Vào một ngày mùa đông tại thủ đô Paris (Pa-ri) – Pháp, nhiệt độ lúc 12 giờ trưa là 10 độ C, nhiệt độ lúc 7 giờ tối là -4 độ C. a) Nhiệt độ đã thay đổi bao nhiêu từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối? b) Nhiệt độ thay đổi ổn định từ trưa đến tối. Hỏi mỗi giờ nhiệt độ đã thay đổi bao nhiêu độ?

Xem lời giải

Bài 11 trang 56 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Trong 7 phút đến khi hạ cánh, một chiếc máy bay đã hạ cánh từ độ cao 5208m. Trung bình mỗi phút máy bay đã giảm độ cao bao nhiêu mét?

Xem lời giải

Bài 12 trang 56 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Một bài kiểm tra trắc nghiệm có 50 câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng được +5 điểm, với mỗi câu trả lời sai được -3 điểm và 0 điểm cho mỗi câu hỏi chưa trả lời. Tính số điểm của một học sinh đạt được khi đã trả lời được 35 câu đúng, 10 câu sai và 5 câu chưa trả lời được.

Xem lời giải