Bài 7. Số đo góc. Các góc đặc biệt - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.3 trên 43 phiếu
Bài 1 trang 101 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Nhìn hình vẽ đọc số đo các góc xOt; tOt’; xOy

Xem lời giải

Bài 2 trang 101 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Những phát biểu nào sau đây là đúng? a) Một góc có số đo nhỏ hơn số đo góc tù là góc nhọn. b) Góc có số đo nhỏ hơn số đo góc bẹt là góc tù. c) Góc có số đo bằng một phần hai số đo của góc tù là góc nhọn d) Tổng số đo của hai góc nhọn thì lớn hơn số đo của góc vuông e) Hai lần số đo của góc nhọn nhỏ hơn góc tù. g) Góc có số đo lớn hơn góc vuông là góc tù.

Xem lời giải

Bài 3 trang 101 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình vẽ sau có bao nhiêu góc? Hãy đọc tên và kí hiệu các góc đó.

Xem lời giải

Bài 4 trang 101 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho tia Ox như hình vẽ. Hãy vẽ tia Oy và Oz sao cho xOy = 70 độ, xOz = 100 độ. Dùng thước đo góc xác định số đo của góc yOz.

Xem lời giải

Bài 5 trang 101 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Nhìn vào hình vẽ, em hãy dự đoán có cặp góc nào bằng nhau không. Sau đó dùng dụng cụ đo góc để kiểm tra.

Xem lời giải

Bài 6 trang 102 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Nhìn vào các hình vẽ dưới đây, em hãy chỉ ra đâu là góc tù, góc bẹt, góc nhọn và góc vuông.

Xem lời giải

Bài 7 trang 102 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Một tấm nhựa được thiết kế như hình dưới đây. Có thể dùng tấm nhựa để đo độ lớn của các góc không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 8 trang 102 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Chỉ dùng thước kẻ để vẽ các góc 30, 45, 69 và 90 độ. Sau đó, dùng thước đo góc để kiểm tra tính chính xác góc vừa vẽ.

Xem lời giải