Giải bài 5 trang 101 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Nhìn vào hình vẽ, em hãy dự đoán có cặp góc nào bằng nhau không. Sau đó dùng dụng cụ đo góc để kiểm tra. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dự đoán rồi kiểm tra lại bằng cách đo góc.

Lời giải chi tiết

\(\widehat {MRS} = \widehat {NRA}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu