Bài 12. Ước chung. Ước chung lớn nhất - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.8 trên 95 phiếu
Bài 1 trang 32 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tìm: a) UC(24,36) b) UC(60,140)

Xem lời giải

Bài 2 trang 32 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tìm: a) UCLN(3,24) b) UCLN(8,1,32) c) UCLN(36,72) d) UCLN(24, 96, 120)

Xem lời giải

Bài 3 trang 32 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tìm: a) UCLN(56,140) b) UCLN(90,135,270)

Xem lời giải

Bài 4 trang 32 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tìm UCLN rồi tìm các ước chung của: a) 16 và 24 b) 180 và 234 c) 60, 90 và 135

Xem lời giải

Bài 5 trang 32 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Rút gọn các phân số sau để được phân số tối giản (có sử dụng ước chung lớn nhất)

Xem lời giải

Bài 6 trang 32 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Hai phân số có bằng nhau không? Hãy giải thích.

Xem lời giải

Bài 7 trang 32 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Mai có một tờ giấy màu hình chữ nhật kích thước 20 cm và 30 cm. Mai muốn cắt tờ giấy thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau để làm thủ công sao cho tờ giấy được cắt vừa hết, không còn thừa mảnh nào. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông nhỏ (số đo cạnh của hình vuông là một số tự nhiên với đơn vị là xăng-ti-mét).

Xem lời giải

Bài 8 trang 32 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp bạn Hoa cần chia 171 chiếc bút bi, 63 chiếc bút chỉ và 27 cục tẩy vào trong các túi quà mang tặng các bạn ở trung tâm trẻ mồ côi sao cho số bút bi, bút chì và cục tẩy ở mỗi túi đều như nhau. Tính số lượng túi quà nhiều nhất mà các bạn lớp Hoa có thể chia. Khi đó, số lượng của mỗi loại bút bi, bút chì, cục tẩy trong mỗi túi là bao nhiêu?

Xem lời giải